Informace, které chci do medailonku

V případě zrušení potvrzené rezervace jsme nuceni účtovat storno poplatek v uvedené výši:

  • 50 % poplatku: více jak 10 dnů před konáním akce
  • 70 % poplatku: 5 - 10 dnů před konáním akce
  • 100 % poplatku: 5 a méně dnů před konáním akce

Potvrzením účasti (e-mailem, telefonicky, ústně) bere přihlášený na vědomí, že organizátor akce bude uchovávat osobní údaje účastníků v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem zasílání informací o dalších jím pořádaných akcích. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám. Tento souhlas může účastník kdykoli odvolat, čímž ztratí možnost být informován o dalších akcích. Účastník akce souhlasí s tím, že na akci se pořizují fotografické a video reportáže, které slouží k informaci a propagaci na sociálních sítích a webových stránkách.